top of page
  • Writer's pictureEsa Nuurtamo

Pilvipalvelut: kirous vai pelastus?

Päivitetty: 23. helmik. 2019Ennen oli normaalia, että ohjelma ostettiin tietokoneelle yhdellä kiinteällä kertamaksulla. Nykyään palvelumalli on yhä enenevissä määrin siirtymässä pois kertamaksuista pilvipalveluihin (SaaS) [1]. Moderneissa palveluissa, kuten Spotify tai Netflix, maksetaan joka kuukausi käyttömaksua ja ohjelmaa ei saakaan omakseen. Nyt myös perinteisemmät yritykset alkavat siirtymään kuukausimaksulliseen malliin. Tästä hyvänä esimerkkinä Microsoftin tuotteet, joita ei enää saa yhdellä maksulla omakseen [2].


Ennen kuin tuomitsee kuukausimaksulliset palvelut rahastukseksi on hyvä tarkastella, mitä tämä maksumallin ja toimintatavan muutos on tehnyt itse ohjelmistoille.Ohjelmistojen käyttöönotto on helpompaa

Vielä 15 vuotta sitten oli normaalia, että yrityksessä oli oma ATK-henkilö, joka hoiti uusien ohjelmien asennuksen ja päivityksen. Nykyään ohjelmien toimiessa selaimilla ei asennuksia tai päivityksiä tarvitse käyttäjien itse tehdä. Myös tietoturva on pilvipalveluissa parempi modernien salaustekniikoiden ansioista [3].


Aikaisemmin koko asiakasrekisteri saattoi olla vain yhdellä tietokoneella tai yrityksen omalla palvelimella. Pienillä yrityksillä ei ollut varaa pitää yllä tietoturvaa, ja pahimmillaan tietomurto tai vaikkapa tulipalo saattoi tuhota koko asiakasrekisterin. Yhteiskunta erikoistuu koko ajan enemmän ja enemmän, ja onkin yleensä järkevää, että tietotekniikan ammattiyritykset hoitavat kaiken ohjelmiin liittyvän niiden rakennuksesta ylläpitoon. Näin asiakasyritykset voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Ohjelmistojen laatu parantuu


Vanhassa kertamaksumallissa ohjelma tehtiin ja julkaistiin, jonka jälkeen siihen ei enää tullut juurikaan päivityksiä. Kuukausimaksullisessa mallissa ohjemistoyrityksillä on iso motivaatio kehittää ohjelmistaan parempia, sillä tyytymätön käyttäjä voi helposti vaihtaa kilpailevaan ohjelmaan [3].


Ohjelman julkaisun jälkeen ohjelmaa kehitetään asiakaspalautteen avulla eteenpäin. Ohjelman laatuun halutaan panostaa myös sen takia, että laatu vähentää asiakaspalvelun tarvetta ja pitää asiakaspoistuman kurissa.

Ohjelmistot ovat laajempia


Ohjelmistot kilpailevat keskenään siitä, kenen tuote sopii asiakkaille parhaiten. Pilvipalvelumalli on tuonut paljon uusia toimijoita markkinoille, sillä yrityksen ei enää tarvitse tehdä suuria palvelinhankintoja alkuun pääsemiseksi. Menneet ovat ne ajat, kun Microsoftin kaltaiset yritykset olivat ainoita toimijoita tietyissä tuotekategorioissa. Kilpailu johtaa siihen, että asiakasta kuunnellaan, ja ohjelmaa muutetaan palautteen perusteella. Pilvipalvelut on myös helpompi integroida muihin palveluihin. Kun kaikki ohjelmat toimivat pilvessä, on niiden välinen kommunikointi helppoa. Jäsenhallintaohjelmasta voi lähettää laskut perintätoimistolle yhdellä napin painalluksella.

Asiakastuki on myös korostunut


Kun ennen yritys maksoi isosta yritysohjelmasta kymmeniä tuhansia euroja, myyjälle tärkeintä oli, että kauppa saatiin tehtyä ja asiakastuki alkoi heti hiipumaan. Pilvipalvelumallissa asiakkaat on pidettävä jatkuvasti tyytyväisinä, koska he voivat pienin kustannuksin vaihtaa heti kilpailijan tuotteeseen, jos palvelu ei miellytä. [3]


Me Hobiverilla pyrimme koko ajan kehittämään kommunikaatiota asiakkaidemme kanssa. Siirryimme käyttämään Intercom-asiakashallintaohjelmaa, joka mahdollistaa asiakastuen koko asiakkaan elinkaaren ajan. Huomaamme heti, jos jokin käyttäjä ei ole osannut käyttää tiettyä toimintoa ja voimme lähettää hänelle ohjelmaan heti ilmoituksena lisäohjeita.


Kannattaako kuitenkaan?

Loppupeleissä kuukausimaksullista ohjelmistoa hankkiessa kannattaa, pohtia säästääkö se enemmän aikaa rahalliseen kustannukseen verrattuna. Yritys on aina parhaimmillaan ydinosaamisessaan ja kun tekniset asiat ulkoistaa, jää aikaa oman toiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle. Uskomme siis vahvasti erikoistuneeseen yhteiskuntaan, jossa alan ammattilaiseen kannattaa turvautua asiassa kuin asiassa. Lähteet:

https://financesonline.com/2018-saas-industry-market-report-key-global-trends-growth-forecasts/ [1]


https://www.cmswire.com/cms/information-management/cloud-service-models-iaas-saas-paas-how-microsoft-office-365-azure-fit-in-021672.php [2]

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/05/15/five-reasons-why-switching-to-saas-will-be-the-best-investment-you-make-this-year/#d7e5afe36dc5 [3]

222 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


bottom of page